पावनखिंड – भाग 47

🔥झुंज🔥 ⚔⛳पावनखिंड⛳⚔ भाग : ४७ घोडखिंडीत घनघोर युद्ध चालू होतं. खिंडीत जाणारे मसूदचे अर्धे सैनिकही माघारी सुखरूप येत नव्हते. जे येत होते, ते परत लढण्याच्या अवस्थेत नव्हते. मसूद ओरडत होता, ‘मारो s काटो ss आगे बढोss’ पण त्या आव्हानाचा काही परिणाम होत नव्हता. मसूदचे सैनिक जेवढ्या हिरिरीनं पुढ येत होते, Read more…

पावनखिंड – भाग 46

🔥 झुंज🔥 ⚔⛳पावनखिंड⛳⚔ भाग : ४६ गजाखिंडीत बाजी आपल्या धारकऱ्यांसह राहिले होते. दाट धुक्यानं माखलेली गजाखिंड पहाटेची विरळ होत होती. वीस कोस धावत आलेले धारकरी धापा टाकीत गजाखिंडीत विसावले होते. गजाखिंडीच्या दोन्ही दरडा दाट रानानं वेढल्या होत्या. अरुंद गजाखिंड दगडधोंड्यांनी व्यापली होती. बाजी सर्वांना म्हणाले, ‘आता थोडी विश्रांती घ्या, जरा Read more…

पावनखिंड – भाग 48

🔥झुंज🔥 ⚔⛳पावनखिंड⛳⚔ भाग : ४८ ||अंतिम भाग|| राजे गडावर येताहेत, हे पाहून खेळण्याचे किल्लेदार झुंजारराव पवार आपल्या शिबंदीनिशी धावत राजांच्या सामोरे आले. हातांत पट्टे चढवलेले राजे सर्वांसह गडाकडं चालत होते. राजांच्या डाव्या खांद्यावर जखमेची खूण दिसत होती. राजांबरोबर यशवंत चालत होता. राजे गडाच्या दाराशी आले. तो बिकट गड चालून येताना, Read more…

पावनखिंड – भाग 45

🔥 झुंज🔥 ⚔⛳पावनखिंड⛳⚔ भाग : ४५ पहाट होण्याला अवधी होता. नखशिखांत भिजलेले सहाशे धारकरी राजांची पालखी राखत धावत होते. रुतलेल्या काट्यांची, खुपलेल्या कपारींची जाणीव कुणाला नव्हती. दगडाधोंड्यांतून धावताना अनवाणी पाय जागोजागी रक्ताळत होते. लोहाराच्या भात्यासारखी प्रत्येकाची छाती फुगत होती. धापेचा निःश्वास बाहेर पडत होता. तोंडातून, नाकातून बाहेर पडलेला श्वास वाफेच्या Read more…

पावनखिंड – भाग 44

🔥झुंज🔥 ⚔⛳पावनखिंड⛳⚔ भाग : ४४ भर उन्हाळ्यात चक्री वादळ घुमत यावं, तशी शिवाजी सापडल्याची बातमी सिद्दीच्या तळावर आली. शिवाजी पकडल्याच्या आनंदात मसूद छावणीकडं येत होता. सिद्दी जौहर, फाजलखान, सलाबतखान सारे सिद्दीच्या डेऱ्यात शिवाजीला पाहण्यासाठी उत्सुक झाले होते. मसूद दौडत डेऱ्याजवळ आला. ओलाचिंब झालेल्या मसूदला भिजलेल्याची जाणीव नव्हती. मसूदला पाहताच सिद्दी Read more…

पावनखिंड – भाग 40

🔥 झुंज🔥 ⚔⛳पावनखिंड⛳⚔ भाग : ४० गडावर धो-धो पाऊस कोसळत होता. जेव्हा पाऊस उसंत घेई, तेव्हा दाट धुकं अवतरत असे. रात्रीच्या वेळी तटावरून फिरणाऱ्या रखवालदारांनी हाताच्या अंतरावर धरलेली मशाल त्या उतरणाऱ्या धुक्यात काजव्यासारखी दिसे. राजांनी सारे धारकरी भर पावसात, पावसाची तमा न बाळगता चारी बाजूंच्या तटाला भिडवले होते. तटाचा पहारा Read more…

पावनखिंड – भाग 43

🔥झुंज🔥 ⚔⛳ पावनखिंड⛳⚔ भाग : ४३ आषाढी पौर्णिमेचा दिवस असूनही दाट धुक्यामुळं चांदणं जमिनीवर उतरत नव्हतं. घोंगावणारं वारं गडावर थैमान घालत होतं. कोणत्या क्षणी पाऊस कोसळेल, याचा भरवसा नव्हता. सज्जा कोठीत राजे आपल्या साथीदारांसह बसले होते. राजांनी विचारलं, ‘किती सांगाती निवडलेत?’ ‘राजे! संगती सहाशे धारकरी आहेत. दोन पालख्यांसाठी तीस चक्री Read more…

पावनखिंड – भाग 42

🔥झुंज🔥 ⚔⛳पावनखिंड⛳⚔ भाग : ४२ गंगाधरपंत गडावर आले. सदरमहालात राजे त्यांची वाट पाहत होते. गंगाधरपंतांना पाहताच राजांनी विचारलं, ‘बोला, गंगाधरपंत!’ ‘राजे, आपल्या भेटीच्या वार्तेनं सिद्दी समाधानी बनला आहे. फाजल मात्र संतप्त दिसत होता.’ ‘त्यात चूक काय आहे? अफजलचा वध आम्ही केला, हे सदैव त्याला डाचत राहिलच.’ राजांनी सांगितलं, ‘पंत, आम्ही Read more…

पावनखिंड – भाग 41

🔥 झुंज🔥 ⚔⛳पावनखिंड⛳⚔ भाग : ४१ सदर महालात अहोरात्र खलबतं चालू होती. दिवसा, रात्री, भर पावसातून, धुक्यातून महादेव धारकऱ्यांसह बाहेर पडत होता. माघारी येत होता. _आणि एके दिवशी गंगाधरपंत तहाचा खलिता आणि पांढरं निशाण हाती घेऊन मोजक्या धारकऱ्यांनिशी गडाखाली तहासाठी उतरले. सिद्दी जौहरनं त्यांचं स्वागत केलं. अभय मिळाल्यास, आपण सारे Read more…

पावनखिंड – भाग 39

🔥झुंज🔥 ⚔⛳पावनखिंड⛳⚔ भाग : ३९ दुसरे दिवशी राजे सदर महालावर उभे होते. आपल्या संतप्त नजरेनं ते सिद्दी जौहरच्या हालचाली पाहत होते. टोपीकरांच्या दोन तोफा पुढं सरकवीत येत होत्या. मोर्चे बांधले जात होते आणि थोड्या वेळात टोपीकरांच्या तोफांनी धूर ओकला. सारा गड त्या तोफांच्या आवाजानं थरथरला. राजे सदर महालात उभे होते. Read more…

पावनखिंड – भाग 38

🔥 झुंज🔥 ⚔⛳ पावनखिंड⛳⚔ ▪भाग : ३८▪ सिद्दी जौहर हा निष्णात सेनापती. जेव्हा त्यानं पन्हाळगड पाहिला, तेव्हाच त्याला गडाच्या मजबुतीची कल्पना आली होती. त्यानं राजापूरच्या इंग्रजांकडं मदत मागण्यासाठी आपली माणसं पाठविली होती. पन्हाळगडावरून झालेल्या तोफांच्या माऱ्यानं तो अधिक संतापला होता. येणाऱ्या पावसाळ्याची त्याला भीती होती. मुंगीलाही वाव मिळू नये, असा Read more…

पावनखिंड – भाग 37

🔥 झुंज🔥 ⚔⛳पावनखिंड⛳⚔ भाग : ३७ गडाखाली वेढ्याची तयारी जोरात सुरू झाली होती. सर्व वाटा रोखल्या गेल्या. ठायी ठायी डेरे, शामियाने उभारले जात होते. घोडदळाची फिरती गस्त चालू होती. रात्री सिद्दी जौहरच्या छावणीतल्या मशाली बघून आकाशातली नक्षत्रं धरित्रीवर उतरल्याचा भास होत होता. एके दिवशी धुरळ्याचे लोट उडवत सिद्दी जौहर आपल्या Read more…

पावनखिंड – भाग 36

🔥 झुंज🔥 ⚔⛳पावनखिंड⛳⚔ भाग : ३६ वाड्याच्या राजसदरेवरती मशाली पेटल्या होत्या. राजे सदरेवर येताच पोशाख बदलून आलेले बाजी, फुलाजी आणि त्र्यंबकजी यांनी राजांना मुजरे केले. राजांनी विचारलं, ‘काय, त्र्यंबकजी! गडाची हालहवाल काय म्हणते?’ त्र्यंबकजींना काही बोलता येत नव्हतं. त्यांना जोराची शिंक आली. उपरण्यानं आपली शिंक सावरत ते म्हणाले, ‘ठीक आहे, Read more…

पावनखिंड – भाग 35

🔥 झुंज🔥 ⚔⛳पावनखिंड⛳⚔ भाग : ३५ दोन प्रहरीच्या वेळी राजे सज्जाकोठीवरच्या तीन कमानी सदरेत बसले होते. बाजी, फुलाजी, त्र्यंबकजी ही मंडळी हजर होती. सिद्दी जौहरचा अंदाज आणि मोहरा काय असेल, यावर खलबत चाललं असताना ढगांचा आवाज कानांवर आला. उकाडा जाणवत होता. राजे बैठकीवरून उठले आणि तीन कमानीपाशी जाऊन उभे राहिले. Read more…

पावनखिंड – भाग 34

🔥 झुंज🔥 ⚔⛳पावनखिंड⛳⚔ भाग : ३४ गडाची वर्दळ दिवसेंदिवस वाढू लागली. बाजींनी बांदल-मावळे गडावर आणले. गंजीखान्यात गवत रचलं जात होतं. अंबरखान्यासाठी खरेदी करून आणलेली धान्याची पोती नीट लावली जात होती. गडकोटाचे पहारे वाढवले होते. दररोज गडावर बातम्या थडकत होत्या. राजे, फुलाजी, त्र्यंबकजी, गंगाधरपंत गड फिरत होते. गडाच्या मोकळ्या जागेतून अनेक Read more…

पावनखिंड – भाग 33

🔥 झुंज🔥 ⚔⛳पावनखिंड⛳⚔ भाग : ३३ पन्हाळगडाच्या पूर्व कड्यावर उभा असलेल्या सदर महालाच्या दुसऱ्या मजल्यावरच्या गच्चीवर राजे उभे होते. गच्चीच्या कमानीतून दिसणारा मुलूख ते न्याहाळत होते. हवेतला गारवा त्यांना जाणवत नव्हता. उजव्या हाताला हिरव्या गर्द रानानं वेढलेला पावनगड दिसत होता. गडाच्या पायथ्याशी विखुरलेली गावं दिसत होती. आणि त्यामागं दूरवर पसरलेला Read more…

पावनखिंड – भाग 32

🔥 झुंज🔥 ⚔⛳पावनखिंड⛳⚔ भाग : ३२ सूर्य वर आला, तरी पन्हाळगडावर विरळ धुकं रेंगाळत होतं. थंडीच्या सुरुवातीच्या दिवसांतली थंडी जाणवत होती. बाजीप्रभू आणि किल्लेदार त्र्यंबक भास्कर भवानीचं दर्शन घेऊन देवळाबाहेर पडत असता समोरून येणाऱ्या यशवंताकडं त्यांचं लक्ष गेलं. राजांनी मिरजेला वेढा दिला होता. राजांच्या संगती यशवंत गेला असता, तो एकटाच Read more…

पावनखिंड – भाग 31

🔥 झुंज🔥 ⚔⛳पावनखिंड⛳⚔ भाग : ३१ ‘तो आप भागकर आये!’ चिकाच्या पडाद्यातून संतप्त आवाज दरबारात उमटला. आदिलशाहीचा खडा दरबार भरला होता. रुजाम्याच्या गालिच्यांनी दरबाराची जमीन आच्छादली होती. मोतीलगांनी आणि नामांकित रत्नांनी तख्ताचा चांदवा भरलेला होता.भारी वस्त्रांनी तख्ताची बैठक सजली होती. कोवळ्या वयाचा बादशहा त्यावर बसला होता. धूपाचा सुगंध सर्वत्र दरवळत Read more…

पावनखिंड – भाग 30

🔥 झुंज🔥 ⚔⛳पावनखिंड⛳⚔ भाग : ३० बाजी, फुलाजी आपल्या निवासाकडं आले. त्या वेळी यशावंता येताना दिसला. ‘काय, यशवंतराव!’ बाजींनी विचारल ‘त्या सय्यदखानाला तोफेच्या तोंडी दिला.’ यशवंत म्हणाला. ‘आम्ही तोफेचा आवाज ऐकला.’ बाजी, फुलाजी घरात गेले. आपलं पागोटं उतरत फुलाजी म्हणाले, ‘तू काही म्हण, बाजी! राजांची हिकमत दांडगी.’ ‘भाऊ!’ बाजी गुदमरलेल्या Read more…

पावनखिंड – भाग 29

🔥 झुंज🔥 ⚔⛳पावनखिंड⛳⚔ भाग : २९ ….पन्हाळा स्वराज्यात सामील झाला. गड कबज्यात येताच गडाच्या दरवाज्यांना चौकी-पहारे बसवले अगेले. पहाटेपासून सय्यदखानानं मोकळा केलेला वाडा झाडलोट करून राजांच्या स्वागतासाठी सज्ज झाला. गडाच्या पूर्वेच्या तुटलेल्या कड्यावर दुमजली सदर-इ-महाल उभा होता. त्या महालातली बैठक सजली. बाजीप्रभू आपल्या नजरेखाली तो महाल सजवत असता मानाजी नाईक Read more…

error: Content is protected !!